Disclaimer

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được coi là đã được chấp nhận bởi người dùng khi sử dụng các trang web của Kubet. Bạn phải đọc kỹ trước khi sử dụng các dịch vụ của trang này.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Kubet có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các lĩnh vực của trang web có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau được đăng lên. Nếu có xung đột giữa điều khoản sử dụng và điều khoản sử dụng được đăng đối với một lĩnh vực cụ thể của trang web, thì điều khoản sử dụng được đăng sẽ được ưu tiên đối với việc bạn sử dụng lĩnh vực đó của trang web.

Kubet1.win có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản liên quan đến việc từ chối bảo hành, tính chính xác của thông tin và bồi thường sẽ tiếp tục việc chấm dứt đó. Kubet có thể theo dõi quyền truy cập vào trang web.

Tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Kubet. Phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh được sử dụng trên trang web này thuộc về Kubet1.win. Không có tài liệu nào từ trang web này có thể được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Kubet.

Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu. Việc sử dụng trái phép tài liệu có trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác và có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc dân sự. Kubet là thương hiệu đã đăng ký của Kubet. Nhãn hiệu này có thể không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kubet.